Suuruste võrdlus

Tuleb tähelepanu juhtida sellele, et tabelites on toodud ligilähedased suuruste arvutamise standardite alusel arvutatud vasted. Kuna suuruste süsteemid ei ole standardiseeritud ja osad tootjad kasutavad erinevaid valemeid suuruste teisendamiseks teise süsteemi siis saadaolevates tabelites esineb erinevusi.

Kõige olulisem on enne jalatsite ostmist neid hoolikalt jalga proovida.

 

cEURwe

 

cUKme

 

cEURwe

 

cEURme